Spanberg en Staalis onderdeel van project Markermeerdijken

25 januari 2022

Spanberg Wapening en Staalis Engineering werken volop mee aan de dijkversterking van de Markermeerdijken. In opdracht van de Alliantie verzorgen zij het integraal ontwerp van het wapeningsstaal voor de bouw van de kunstwerken, waaronder in- en uitstroombakken, hangduikers en deksloven. Met 160 ton aan wapening is het qua hoeveelheid niet zo’n heel omvangrijk project, het zijn vooral de details die het net wat anders maken. Lees het hele artikel in vakblad GWW hier.

Spanberg en Staalis onderdeel van project Markermeerdijken