Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderdeel van de bouw. Binnen de Anton Groep is ‘veilig werken’ één van de kerncompetenties van het beleid. Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu zijn een belangrijk onderdeel van ons werkproces. De directie heeft dit beschreven en bevestigd in de beleidsverklaring. Dit beleid geeft een kader voor de invulling van de processen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We hebben een inventarisatie gemaakt van de risico’s, waarna de juiste beheersmaatregelen zijn beschreven en geïmplementeerd. Alle arbeidsmiddelen en materialen worden regelmatig onderhouden en periodiek gekeurd. Hoe veilig werk jij?

Aanspreken

We spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige handelingen en we accepteren van elkaar dat we worden aangesproken.

Toolboxmeetings

Tijdens maandelijkse Toolboxmeetings bespreken we op alle niveau’s onderwerpen op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu.

Kleding & bescherming

Alle medewerkers beschikken over degelijke werkkleding en Persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te kunnen werken.

Diploma’s & competenties

Al onze medewerkers bezitten de juiste competenties en diploma’s voor de uitvoering van hun werk.

Meld onveilige situaties

Onze medewerkers worden gestimuleerd om melding te maken van onveilige situaties en handelingen.

De QHSE manager

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu worden beheerd en gecoördineerd door de QHSE manager.

De QHSE-manager coördineert Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu binnen de Anton Groep. Hij zorgt ervoor dat het management de juiste middelen en informatie heeft om te kunnen sturen op deze peilers. Jaarlijks formuleren we doelstellingen voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu om onze prestaties continu te verbeteren. Iedere werkmaatschappij formuleert haar eigen acties om deze doelstellingen te behalen.

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu is niet iets wat we ‘erbij’ doen. Het is onderdeel van onze werkzaamheden.
Het hele jaar door. Elke dag weer.