Werkzaamheden aan de perronkappen op Utrecht CS

In opdracht van NS Stations voert Anton Rail & Infra herstelwerkzaamheden uit op de perronkappen van Utrecht Centraal. Deze perronkappen zijn eigendom van ProRail Stations en er zijn op diverse plaatsen lekkages en andere gebreken opgetreden.

Onderdeel van de werkzaamheden is het plaatsen van lekdorpels in de dakgoten van de perronkappen. Aangezien de dakgoot boven het spoor hangt, moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd in buitendienststellingen.

Daarnaast zijn er nog diverse werkzaamheden op de perronkappen zelf, zoals rubbers vervangen, afdekstrippen aandraaien, dakbedekking herstellen en eindkappen plaatsen.