Aanpassing veetunnel

In opdracht van ProRail heeft Anton Rail & Infra in Kerkrade een voormalige Veetunnel geschikt gemaakt voor voetgangers en onderhoudsvoertuigen als alternatief voor een NABO (Niet Actief Beveiligde Overweg). Hiervoor was het noodzakelijk om de doorrijhoogte van de tunnel te verhogen, de waterhuishouding aan te passen en een halfverharding aan te brengen.

Na gereedkomen van de Veetunnel is de nabijgelegen NABO gesaneerd en afgesloten met permanente hekwerken. De nieuwe toegangsroute zorgt ervoor dat het achterliggende Wormdal toegankelijk is voor voetgangers en onderhoudsvoertuigen.

De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

  • uitvoeren bodemsanering;
  • vervangen gemetselde duiker voor PVC duikers
  • verhogen doorrijhoogte d.m.v. verlagen maaiveld
  • aanbrengen drainage
  • aanbrengen halfverharding
  • reinigen + herstellen metselwerk
  • plaatsen permanente hekwerken en poorten
  • verwijderen overwegplaten
  • herstellen schouwpad