Woonrijpmaken Europarei in Uithoorn

Korte omschrijving van het werk:

  • Opbreekwerkzamheden ca 1000 meter
  • Uitvoeren van grondwerk 3000 m3
  • Aanbrengen beton / pvc riool 540 meter
  • Aanbrengen verhardingen 7.000 m2 en 2.900 kantopsluiting
  • Aanbrengen groenvoorziening 38 st bomen en 600m2 sierplantsoen
  • Aanbrengen openbare verlcihting 43 st lichtmasten en 500 meter grondkabel
  • Coordinatieverplichting nutsbedrijven