Gemeente Alkmaar

Het eerste deel van Plandeel De Hoef is afgekoppeld. De basis van het plan is het bovengronds afvoeren van regenwater. Dit is begonnen met de herinrichting van de groene ruimtes. De dichte struiken zijn vervangen door grasvelden met WADI’s. Naast het groen zijn ook de rijwegen en voetpaden aangepakt. De wegen zijn versmald en het asfalt is vervangen door gebakken bestratingsmaterialen. De rijwegen zijn voorzien van Granudrain® goten,  waarmee het regenwater vanaf de rijwegen op een innovatieve wijze wordt geinfiltreerd in de ondergelegen bodem.