Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit

Certificeringen

Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Veel bedrijven die met deze termen pronken, maar Kok Infra roept het niet alleen, wij bieden het ook. De certificeringen die we de afgelopen jaren hebben behaald, zijn daar het bewijs van.

Veiligheidsladder trede 4

De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De bedrijven binnen de Anton Groep hebben Veiligheidsladder trede 4.

NEN-EN-ISO 9001

De NEN-EN-ISO 9001 certificering laat zien dat Kok Infra aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement voldoet. We hebben onze bedrijfsprocessen en kwaliteitseisen niet alleen op papier gezet, het beleid is ook bekend bij al onze medewerkers. Zo streven we naar continue verbetering op de werkvloer en een hoge klanttevredenheid.

Bekijk het certificaat

VGM VCA**

De VGM VCA** is bedoeld voor hoofdaannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu en betekent onder meer dat we onze machines regelmatig keuren en op de werkvloer veelvuldig aandacht besteden aan het thema veiligheid.

Bekijk het certificaat

BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform de Wbb, de Wtw als de Wm. Door middel van dit certificaat zijn wij bevoegd om (water-)bodemsaneringsactiviteiten uit te voeren conform de regelgeving.

Bekijk het certificaat