Onze kracht

Kok Infra realiseert projecten binnen de bouwsegmenten grond, weg- en waterbouw, sloop, renovatie en herinrichting. Wij zijn gespecialiseerd in projecten als het bouwrijp maken van gebieden en de aanleg, herinrichting en reconstructie van wegen. Wij benaderen projecten vanuit een integrale visie. We begeleiden projecten van ontwerp en engineering, naar uitvoering en eindoplevering.

Advies & ontwerp

Design & Construct-projecten, waarbij we verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de uitvoering en de aanleg van constructies en delen daarvan.

Bouwrijp maken van gebieden

Het bouw- en eventueel woonrijp maken van nieuwe woongebieden, bedrijventerreinen en wegtrajecten.

Aanleg, herinrichting en reconstructie van wegen

Van asfalteringswerkzaamheden en straatwerkactiviteiten (bovenbouw), tot riolering en grondwerken (onderbouw) en de waterbouwkundige werken.

Nieuwbouw en verbouw van infraconstructies en - installaties

Het nieuw- en verbouwen en renoveren van civieltechnische constructies, zoals bruggen, viaducten, tunnels en sluizen, haventerreinen.

Onderhoud & renovatie van bestaande constructies

Van (water) wegen, beweegbare bruggen, tunnels en tunnelinstallaties en kademuren.

Sloop, renovatie & aanleg van ondergrondse infra

Het aanleggen, renoveren of slopen van (vaar)duikers en kabeltrajecten.

Blijf op de hoogte

Kok Infra is onderdeel van de Anton Groep. De Anton Groep is in  2007 opgericht, ze groeit snel en er gebeurt veel. Wij zijn constant in beweging. Hieronder lees je het laatste nieuws over ons bedrijf.

FlowerBoosChallenge - Anton Groep
anton groep 12,5 jaar