Onze diensten

Grond / weg / waterbouw

Nieuwe wegen, spoorwegen en waterwerken aanleggen en voorzien van elementenverharding en/of gebonden verharding, reconstrueren van bestaande wegen en onderhouden van verhardingen. Anton Rail & Infra heeft een aanzienlijke vakkennis op het gebied van het aanleggen van (spoor)wegen, bermverharding, beschoeiing en riolering.

Naast asfaltwerken leveren we ook kwalitatief hoogwaardige bestratingen. Van korte straatjes op een station of perron tot lange wegen door dorpen of landerijen. Drempels, trottoirs, zachte bermen, riolering en afwatering. Het werk wordt uitgevoerd door vakmensen, die de bestrating in elk gewenst verband en elke vorm zowel handmatig als machinaal kunnen aanbrengen. We zorgen gelijktijdig voor het benodigde wegmeubilair, denk hierbij aan verkeersregelinstallaties, terreinverlichting, borden maar ook speeltoestellen, banken, bordessen en afvalbakken.

In opdracht van gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren verzorgt Anton Bouw & Betontechniek de levering, aanleg, aanpassing en renovatie van alle voorkomende (beton)constructies. Wij zijn de specialist op het gebied van betonconstructies op locatie maar ook prefab uit de fabriek. We leveren niet alleen betonoplossingen, maar voeren ook reparaties uit. Daarnaast verzorgen we het design en construct van kleinschalige kunstwerken.