Onze diensten

Grond / weg / waterbouw

Nieuwe wegen, spoorwegen en waterwerken aanleggen en voorzien van elementenverharding en/of gebonden verharding, reconstrueren van bestaande wegen en onderhouden van verhardingen. Anton Rail & Infra heeft een aanzienlijke vakkennis op het gebied van het aanleggen van (spoor)wegen, bermverharding, beschoeiing en riolering.

Naast asfaltwerken leveren we ook kwalitatief hoogwaardige bestratingen. Van korte straatjes op een station of perron tot lange wegen door dorpen of landerijen. Drempels, trottoirs, zachte bermen, riolering en afwatering. Het werk wordt uitgevoerd door vakmensen, die de bestrating in elk gewenst verband en elke vorm zowel handmatig als machinaal kunnen aanbrengen. We zorgen gelijktijdig voor het benodigde wegmeubilair, denk hierbij aan verkeersregelinstallaties, terreinverlichting, borden maar ook speeltoestellen, banken, bordessen en afvalbakken.

In opdracht van gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren verzorgt Anton Bouw & Betontechniek de aanleg en renovatie van waterbouwkundige werken. We zorgen onder andere voor het uitgraven van bouwkuipen en watergangen en brengen de voorbelasting aan voor het verhogen van grond . Maar we houden ons ook bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Door de inzet van modern materieel zoals kranen, shovels en dumpers, kan elk project efficiënt worden gerealiseerd.