Onze diensten

Grond / weg / waterbouw

Van engineering tot en met de uitvoering, dankzij de brede kennis in diverse contractvormen is Anton Rail & Infra in staat om zeer diverse en uiteenlopende projecten aan te pakken. Denk hierbij aan het ontwerp, aanleg, reconstructie, beheer, onderhoud en revisie van civiele projecten zoals vaste en beweegbare bruggen en het aanpassen van tunnel technische installaties. Maar ook het aanleggen van straatwerk, perronkeerwanden en schouwpaden, het opschonen van watergangen, spooroverwegen en hekwerken kunnen wij van A tot Z verzorgen.

In opdracht van gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren verzorgt Anton Bouw & Betontechniek de levering, aanleg, aanpassing en renovatie van alle voorkomende (beton)constructies. Wij zijn de specialist op het gebied van betonconstructies op locatie maar ook prefab uit de fabriek. We leveren niet alleen betonoplossingen, maar voeren ook reparaties uit. Daarnaast verzorgen we het design en construct van kleinschalige kunstwerken.

Anton Civiel & Infratechniek benadert al haar projecten vanuit een integrale visie en is vooral actief in de grond, weg- en waterbouw, sloop, renovatie en herinrichting. Wij zijn gespecialiseerd in projecten als het bouwrijp maken van gebieden en de aanleg, herinrichting en reconstructie van wegen. De integrale visie maakt het mogelijk constant helikopterview te houden en de juiste keuzes te maken in het hele traject, van ontwerp en engineering, naar uitvoering en eindoplevering.