Saneren van de Burg. Versteeghsingel in Edam

In opdracht van Gemeente Edam-Volendam heeft Anton Civiel & Infra aan de Burgemeester Versteeghsingel in Edam een steeg van 240 meter lang volledig gesaneerd. Ook het riool, de huisaansluitingen en verharding zijn vervangen.

De grootste uitdaging in dit project was het logistieke gedeelte. De steeg is 240m lang, 1,5m breed, moest tot ongeveer 1 meter diep ontgraven worden en heeft aan beide kanten bebouwing. Het draaien met een kraan is hier dus onmogelijk, waardoor het laden van bijvoorbeeld een rups kruiwagen ook geen optie was.  Uiteindelijk is de grond over de garageboxen heen getransporteerd.

Daarnaast is Edam een veengebied, waar het grondwater erg hoog ligt. Grondwater moet dus onttrokken worden om de werkzaamheden 1 meter onder het maaiveld uit te kunnen voeren.

De vervuiling bevatte asbest en zware metalen. Er is 20m3 asbest verdachte grond gesaneerd en 350m3 grond met zware metalen. Het saneren van de grond hebben we middels een zuigwagen uitgevoerd. De zuigwagen heeft daar per dag ongeveer 30m3 grond weggezogen. Meteen na het wegzuigen van de grond hebben we het oude (betonnen) riool gebroken en in bigbag’s opgeslagen. Een verreiker voerde het nieuwe riool aan over de garageboxen, en nam het af te voeren riool weer mee terug. Meteen na het verwijderen van het oude riool is er een drain aangelegd, om er voor te zorgen dat het grondwater laag genoeg blijft staan om het nieuwe riool aan te leggen. Deze drain werd aangezogen middels bronbemaling.

Voor het aanvullen van de steeg heeft de verreiker 350 bibgas zand, 240 L-banden en 400m2 tegels over de garageboxen heen getransporteerd.

De bewoners langs de steeg hebben weer een goed werkend riool, daarnaast hebben ze nu een compleet renoveerde steeg achter hun huis liggen, die goed afwatert en er strak bij ligt. Als er weer onderhoud nodig is aan het riool kan dat gedaan worden zonder extra maatregelen op het gebied van vervuiling omdat de steeg nu volledig “schoon” verklaard is.