Realisatie vaarduikers en bruggen nieuwbouwplan

Duurzaam, groen en waterrijk. Dat typeert een nieuwe woonwijk in Hoogkarspel, genaamd Reigersborg Zuid V..

In een periode van ongeveer 3 jaar verrijzen hier zo’n 128 woningen én een prachtig bospark, met ruimte voor wandelen, spelen, natuurbeleving en recreëren.

Anton Civiel & Infratechniek realiseert binnen dit nieuwbouwplan in totaal 4 vaarduikers en 2 gebied-ontsluitingsbruggen.

De engineering van de beide bruggen is tevens onderdeel van de opdracht en wordt onder aansturing van Anton Civiel & Infratechniek uitgevoerd.

Status project

Het bouwrijp maken van de woonwijk is in volle gang en Anton Civiel & Infratechniek heeft de montage van de vaarduikers gestart.

Na de realisatie van de vaarduikers, circa eind april 2020, worden de bouwwegen naar de definitieve (straat)-positie over de vaarduikers heen geleid en voorzien van tijdelijke verharding.

Samenwerking met Anton Bouw- en Betontechniek

De ontsluiting van het gebied krijgt na de aanleg van de vaarduikers zijn vorm en kan worden gestart met de aansluitende fase.

Na de zomer van 2020 worden de beide gebied-ontsluitingsbruggen uitgevoerd in nauwe samenwerking met de specialisten van Anton Bouw & Betontechniek.

Anton Bouw & Betontechniek realiseert de betonnen landhoofden van beide bruggen en monteert de in de fabriek vervaardigde prefab betonnen brugliggers.

Eind oktober 2020 worden de vaarduikers en bruggen opgeleverd.

Samengevat: een mooi project, in een landelijke omgeving waarbij de bedrijven van de Anton Groep betrokken zijn.