Nieuwbouw 2-laagse fietsenstalling station Gouda

Anton Civiel & Infra bouwt in opdracht van ProRail aan een 2-laagse fietsenstalling bij station Gouda NS. De nieuwbouw wordt uitgevoerd in 3 fases, te weten:

Fase 1 – nieuwbouw fietsenstalling aan de oostzijde van het station, ca 100 m1 dubbellaags

Fase 2 – nieuwbouw fietsenstalling aan de westzijde van het station en volledige renovatie van de bestaande fietsenkelder incl. installaties

Fase 3 – complementeren van de oostelijke nieuwbouw fietsenstalling tot aan het stationsgebouw, ca 20 m1 dubbellaags

Nieuwbouw oostelijk deel opgedeeld in twee fases

De nieuwbouw van het oostelijk deel is opgedeeld in 2 delen (fase 1 en fase 3) omwille van een stuk sloopwerk van het bestaande stationsgebouw. Het sloopwerk kan pas worden uitgevoerd nadat nieuwbouw onderdelen in de bestaande fietsenkelder en het stationsgebouw zijn gerealiseerd. Denk aan installatieruimten en het voorzien in commerciële ruimten. Na akkoord op het ontwerp, is medio augustus 2020 begonnen met de bouw van de fietsenstalling aan de oostzijde van het station (1e fase).

Samen sterk

Diverse werkmaatschappijen van Anton zijn betrokken bij het proces, te weten Anton Staalbouw  voor de staalconstructie, Loos Wapeningscentrale voor het leveren en het verwerken van de wapening en Loos Betonvloeren voor het storten en afwerken van de verdiepingsvloer. Allen hebben met hun enthousiasme een steentje bijgedragen aan de 1e fase van het project. Deze 1e fase, fietsenstalling oost, is onlangs (8 februari 2021) door ProRail/NS in gebruik genomen.

Start fase 2

Op dit moment is een aanvang gemaakt met het inrichten van het werkterrein aan de westzijde van het stationsgebouw ten behoeve van de 2e fase. De nieuwbouw van de fietsenstalling aan de westzijde en de renovatie van de bestaande fietsenkelder staat gepland voor week 12-2021. Na de bouwvak van 2021 gaat gelijktijdig de nieuwbouw van het laatste deel van de fietsenstalling aan de oostzijde van start (fase 3).  Medio april 2022 zijn alle werkzaamheden gereed en wordt de complete fietsenstalling opgeleverd.