Herstel middengebied vuilwaterriool Volendam

In opdracht van gemeente Edam-Volendam is Anton Civiel & Infra in uitvoering met het vervangen van ca. 375 m1 van het vuilwaterrioolstelsel in het zogenaamde ‘Middengebied’ in Volendam.

Het vervangen van het vuilwaterriool omvat:

  • Het vervangen van het hoofdriool vuilwater;
  • Het leidingwerk vervangen tot aan de erfgrenzen van perceeleigenaar.

Het hemelwater stelsel voldoet aan alle eisen en capaciteiten en wordt daarom niet vervangen in dit project.

Project Middengebied

Het project, binnen het Middengebied, bestrijkt de straten Bloedkoraal, het Bootslot en Zilveren knoop. In week 5 – 2021 is begonnen met de werkzaamheden ter plaatse van de straat Bloedkoraal en is de eerste 30m1 bestaande vuilwater riolering verwijderd en vervangen door nieuwe strengen. Vlak voor de afgelopen vorstperiode is dit eerste gedeelte van het project herstraat.

Nadat de temperaturen weer omhoog zijn gegaan en de vorst uit de grond is verdwenen zijn de werkzaamheden hervat. Het vervangen van het vuilwaterstelsel in de straat Bloedkoraal is inmiddels afgerond, volledig herstraat en alles wat niet in de straat behoort opgeruimd.

In de straat Bootslot is het vervangen van het rioolstelsel momenteel volop in uitvoering. Dit is een smalle straat met veel kabels en leidingen in de grond wat de werkzaamheden tot een grote uitdaging maakt.

Einde week 10 wordt het vervangen van het rioolstelsel in de straat Zilveren knoop uitgevoerd. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in week 12/13 afgerond.

Video inspectie

Door middel van video inspectie worden de nieuw ingebrachte vuilwaterrioolstrengen gecontroleerd. Tot slot worden de revisietekeningen opgesteld en zijn dat de laatste handelingen van dit project die Anton Civiel & Infra uitvoert. In week 15 kan het project volledig worden opgeleverd.