Gemeente Beverwijk

Het noordelijk deel van Wijk aan Zee is afgekoppeld. Diversen rioolstrengen zijn vernieuwd, alle kolken zijn vervangen door Infiltratiekolken en er zijn diversen WADI’s aangebracht. Tijdens de uitvoering van dit afkoppelproject is de gehele wijk gereconstrueerd. Straatwerk is vernieuwd en ook de groenvakken zijn onderhanden genomen. Gelijktijdig met het project is er een calamiteiten uitlaat gerealiseerd op de  Dorpsweide. Deze zal in de toekomst de riooloverstort op het strand gaan vervangen