Anton Civiel & Infra vervangt 14 bruggen in Purmerend

Anton Civiel & Infra heeft in opdracht van de gemeente Purmerend 14 fiets- en voetgangersbruggen inclusief beschoeiing vervangen. Vanaf november ’23 zijn de bruggen gefaseerd vervangen. De nieuwe composieten brugdekken zijn in de fabriek van FiberCore gemaakt en vervolgens voorzien van leuningwerk. Het hout van de oude bruggen is door Van den Berg Hardhout B.V. gerecycled.

Het project was zo nu en dan een logistieke puzzel. De meeste locaties bevonden zich in de bebouwde kom, en twee bruggen aan de doorgaande weg (Westerweg).

Bij de grote bruggen zijn er speciale transporten nodig geweest: zowel ’s avonds als overdag. Deze transporten zijn uitgevoerd onder de vereiste extra begeleiding en ruimtelijke aanpassingen langs de weg. De grootste brug van dit project was namelijk 5 bij 19,5 meter!

Een andere uitdaging waren aanwezige bomen. Om deze te kunnen beschermen zijn de twee grootste bruggen over het water vervoerd, waarna deze al varende naar hun locatie zijn gebracht. Eenmaal op bestemming zijn deze bruggen vervolgens met twee autolaadkranen op hun plek gelegd. Ben je benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Kijk hier het filmpje.

Anton Civiel & Infra kijkt met een tevreden blik terug op dit project. Dank aan de gemeente Purmerend voor de prettige eerste samenwerking!