Afkoppelen Wijk aan Zee

Korte omschrijving van het werk:

  • Graven, vervoeren en verwerken grond, ca. 6.250 m3
  • Verrichten van werkzaamheden t.b.v. natuurbouw;
  • Verwerken van zand;
  • Verwijderen en aanbrengen riolering, ca. 605 m1
  • Aanbrengen infiltratiekolken;
  • Verwerken verhardingsfunderingsmaterialen, ca 3.500 m2
  • Aanbrengen bestratingen, ca. 18.000 m2
  • Aanbrengen asfaltverhardingen, ca. 50 ton
  • Bijkomende werkzaamheden.