Anton Groep behaald trede 4 van Veiligheidsladder

25 mei 2021

De Safety Culture Ladder (in Nederland beter bekend als de Veiligheidsladder) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen binnen bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Safety Culture Ladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede.

5 Treden

De veiligheidsladder is opgebouwd uit 5 treden.
Hoe hoger de trede, hoe bewuster de organisatie omgaat met de veiligheids- en gezondheidsaspecten:

 • Trede 1: Pathologisch
 • Trede 2: Reactief
 • Trede 3: Berekenend
 • Trede 4: Proactief
 • Trede 5: Vooruitstrevend

6 bedrijfsaspecten

De trede waar de Anton Groep zich op bevindt, is mede bepaald door de bedrijfscultuur te beoordelen op basis van de volgende zes bedrijfsaspecten:

 • Leiderschap & betrokkenheid
 • Beleid & strategie
 • Organisatie & opdrachtnemers
 • Werkplek & procedures
 • Afwijkende communicatie
 • Audits & statistieken

Elk bedrijfsaspect is vervolgens onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Op basis van de totaalbeoordeling bestaande uit 7 dagen met 2 auditoren, 14 interviews en 5 projectbezoeken, met de gehele groep en al haar 15 werkmaatschappijen is ons bedrijf gecertificeerd voor trede 4 op de Veiligheidsladder. Door onze krachten te bundelen, samen te werken en vooral veel respect voor elkaar te tonen, zijn we tot dit resultaat gekomen. Een resultaat waar we trots op te zijn!

Anton Groep behaald trede 4 van Veiligheidsladder