Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit

Certificeringen

Veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Veel bedrijven die met deze termen pronken, maar de Anton Groep roept het niet alleen, wij bieden het ook. De certificeringen die we de afgelopen jaren hebben behaald, zijn daar het bewijs van.

NEN-EN-ISO 14001

Wij voldoen aan de NEN-EN-ISO 14001, dit betekent dat wij continue verbetering realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Wij kijken naar het huidige milieubeleid, de relevante milieuaspecten die wij belasten en we nemen maatregelen om deze belasting te beheersen of te reduceren.

Bekijk het certificaat

NEN-EN 1090-1

Wij voldoen aan alle uitvoerende regels en technische eisen voor het vervaardigen en bewerken van dragende staalconstructies volgens de NEN-EN 1090-1. We weten als geen ander hoe we moeten omgaan met uitvoeringklassen, snijden, knippen, zagen, lassen, stralen, conserveren en het maken van boutverbindingen, montage en toleranties.

Bekijk het certificaat

NEN-EN-ISO 9001

De NEN-EN-ISO 9001 certificering laat zien dat de Anton Groep aan alle eisen voor kwaliteitsmanagement voldoet. We hebben onze bedrijfsprocessen en kwaliteitseisen niet alleen op papier gezet, het beleid is ook bekend bij al onze medewerkers. Zo streven we naar continue verbetering op de werkvloer en een hoge klanttevredenheid.

Bekijk het certificaat

NEN-EN-ISO 3834-2

De NEN-EN-ISO 3834-2 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborging-systeem voor het smeltlassen van metalen. In deze norm worden alle werkzaamheden op het gebied van lassen omschreven. Het betreft een kwaliteitsnorm die betrekking heeft op de gehele lasorganisatie. Deze certificering is het bewijs dat de Anton Groep op het gebied van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft gewaarborgd.

Bekijk het certificaat

VGM Checklist Aannemers 2008/5.1 Petrochemie

De VGM Checklist Aannemers 2008/5.1 Petrochemie is bedoeld voor hoofdaannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu en betekent onder meer dat we onze machines regelmatig keuren en op de werkvloer veelvuldig aandacht besteden aan het thema veiligheid.

Bekijk het certificaat

Veiligheidsladder trede 4

De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De bedrijven binnen de Anton Groep hebben Veiligheidsladder trede 4.

Bekijk het certificaat

BRL SIKB 7000

BRL SIKB 7000 beschrijft de werkwijze bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem conform de Wbb, de Wtw als de Wm. Door middel van dit certificaat zijn wij bevoegd om (water-)bodemsaneringsactiviteiten uit te voeren conform de regelgeving.

Bekijk het certificaat

BRL 9334

BRL 9334 beschrijft dat het kwaliteitssysteem en het proces van straatwerk periodiek wordt gecontroleerd. En dat daarmee wordt voldaan aan alle beoordelingsrichtlijnen gedurende het proces van straatwerk.

Bekijk het certificaat

CO2 Prestatieladder

Wij bezitten de CO2-Prestatieladder niveau 5, de hoogste waardering in deze certificering-categorie. Dat betekent dat we ons maximaal inspannen om de uitstoot van CO2 tot een minimum te reduceren.

Certificaat
Klik hier voor ons CO2 certificaat ›

Inzicht
Elk jaar wordt onze CO2 footprint berekend.

2.A.2 CO2 Footprint 2020
2.A.2 CO2 Footprint 2019
2.A.1 CO2 Footprint 2018
2.A.1 CO2 Footprint 2017
2.A.1 CO2 Footprint 2016

Reductie
De reductiedoelstellingen zijn vermeld in het Energie Management Actieplan.

2.A.3 Energie Management Actieplan 2021

Communicatie
De voortgang van de doelstellingen alsmede de projecten met gunningsvoordeel wordt gecommuniceerd in de nieuwsbrieven. Deze worden tenminste halfjaarlijks opgesteld.

3.C1 CO2 Nieuwsbrief 2 van 2021

3.C1 CO2 Nieuwsbrief 1 van 2021

3.C1 CO2 Nieuwsbrief 2 van 2020

3.C1 CO2 Nieuwsbrief 1 van 2020

3.C1 CO2 Nieuwsbrief 2 van 2019

Participatie
De Anton Groep neemt actief deel aan initiatieven die bijdragen aan CO2 reductie.

3.D.1 Initiatief Alternatief Beton 2021

Onze pagina op de website van SKAO is te vinden via deze link.