Acht bruggen vervangen in Schagen

Voor gemeente Schagen heeft Anton Bouw & Betontechniek acht bruggen vervangen. Het gaat om drie verkeersbruggen en vijf fiets- en voetgangersbruggen.

Het project is als UAV-GC contract uitgevoerd en betrof het traject van ontwerp tot uitvoering. De inmeting in gedaan middels een 3D scan, waardoor er een hoogwaardige opname is gemaakt van de bestaande situatie. Hier werden ook de bestaande taluds met schoeiing zichtbaar en waren de bomen ingemeten, wat een extra aandachtpunt was omdat de bomen dicht op de brug staan.

Door de eis van minimaal 60 jaar levensduur, is gekozen voor een composiet brug van Fibercore, met een levensduur van 100 jaar. Als fundatie zijn er heipalen en een betonen landhoofd aangebracht, omdat er geen zettingen op mochten treden. Om het onderhoud te minimaliseren is gekozen voor een taludafwerking van beton. Samen met Anton Civiel en Infra is de sloop, schoeiing en grondwerk opgepakt en samen opgetrokken in het projectteam. Oplevering: eind 2023.

De werkzaamheden bestaan uit:
– het verwijderen en afvoeren van de bestaande bruggen (einde levensduur)
– aanbrengen van nieuwe kunststof beschoeiing
– heien van stalen buispalen voor nieuwe landhoofden
– wapening door Spanberg Wapening
– maken van betonnen landhoofden en onderhoudsvrij betontaluds onder de brug
– plaatsen van nieuwe brugdekken
– monteren van leuningwerk op brugdek (leveren en aanbrengen door Anton Industrial Services)
– aanbrengen van stootplaten en aansluitende bestrating

Bekijk hier het filmpje!