Optimization and expansion of existing sorting installation4

Optimalisatie en uitbreiding bestaande sorteerinstallatie

Anton Constructiewerken heeft in samenwerking met Anton Industrial Services een ombouw gerealiseerd ter optimalisatie en uitbreiding van de bestaande Afval Sorteer Installatie.

De optimalisatie betrof de sorteerlijn voor grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval en sorteerbaar bedrijfsafval (ASI). De uitbreiding betrof de implementatie van een verwerkingsinstallatie voor onsorteerbaar afval (OSI). De omvang van de levering ging van de engineering tot en met de montage en inbedrijfstelling van de staalconstructies en installatie-onderdelen.

Optimalisatie en uitbreiding in 3D

De engineering van de ondersteuningsconstructies en bordessen van de installatie heeft Harder Constructie- & Adviesbureau uitgevoerd. Door middel van 3D-scans hebben zij de bestaande situatie in kaart gebracht en daar de nieuwe onderdelen in 3D ingetekend. Anton Industrial Services heeft de engineering van de machinecomponenten gerealiseerd waaronder het ontwerp van een stalen platenband.

Korte stilstand, groots effect

De constructie- en machinedelen zijn gefabriceerd door Anton Constructiewerken en Anton Industrial Services en deels geassembleerd in Obdam voorafgaand aan transport. Gedurende een korte stilstand van ongeveer 2 weken is de oude installatie deels gedemonteerd en zijn de nieuwe onderdelen gemonteerd en in bedrijf gesteld.

Vezelversterkend betonnen eiland

Anton Bouw & Betontechniek heeft daarbij nog het betonnen eiland gerealiseerd waar de kraan voor het voeden van de installatie op geplaatst kon worden. Hierbij werd gebruik gemaakt van vezel-versterkt beton.